STAŇTE SE AMBASADOREM DOBRÉHO BĚHU

Vyberte téma, za které budete běžet a oslovte Vaše blízké, kamarády, kolegy, či sousedy, aby Vámi vybranou dárcovskou výzvu finančně podpořili. Dejte nám o sobě vědět, kontaktujte nás, rádi budeme Vaši iniciativu sdílet, pomůžeme, poradíme.

Každá dárcovská výzva má cílovou částku 10.000 korun, povede-li se všech 23 cílů naplnit, naroste výtěžek Dobrého běhu 2024 o 230.000 korun! Takto se naše odhodlání získat letos Dobrým během na péči o nevyléčitelně nemocné pacienty jeden milion korun nejeví až tak bláznivě, nedosažitelně, co říkáte?

Děkujeme, že jste nám po boku!

KONTAKT
Barbora Kunclová
kunclova@hospic-cercany.cz
731 908 671

 

Za ODHODLÁNÍ,

bez něhož nebylo by odvážných snů, vysokých cílů a smělých vizí.

Za OČEKÁVÁNÍ

nadějeplných začátků nových a zítřků světlejších.

Za VÍRU,

že vše děje se, jak má, že stesk a smutek včas radost vystřídá.

Za LÁSKU

bezpodmínečnou, bezbřehou a upřímnou.

 

Za PŘÁTELSTVÍ,

jež dny chatrné podepírá a šeď tíživou z mysli snímá.

Za RODINU svoji.

Jeho i její. Za ty, co odejít museli, musí, či chtějí.

Za OSUD

silnější než naše plány. Za sílu ustát osudu rány.

Za SMÍŘENÍ

s děním v moci vyšší, se ztrátou tíživou duše nejbližší.

Za PŘIJETÍ

změn nevyhnutelných a postojů protějších.

 

Za ODPUŠTĚNÍ,

jež nezbytné je pro duše osvobození.

 

Za DROBNÉ RADOSTI

všedních dní, za každý nádech a výdech s ním, s ní.

Za RADOSTNÉ DROBNOSTI,

z nichž život se skládá, za šanci milovat, míti rád, ráda.

Za NEVYSLOVENÁ PŘÁNÍ,

za sílu myšlenky, jež léčit umí i chrání.

 

Za ODVAHU SNÍT

a za víru, že svět se dá napravit, štěstí šít na míru.

Za JEDINEČNOST OKAMŽIKU,

za každou vteřinu tady a teď. Zastav se, dýchej a oči otevři, hleď.

Za KOUZLO NÁHODY,

jež karty osudu míchá a mění hluchotu v melodii ticha.

 

Za SRDCE NA DLANI,

umění naslouchat, laskavé objetí. Za péči andělskou a modré z nebe, jež na přání snese Ti.

Za VDĚČNOST.

Slov díků není a nemůže být nikdy dost. …………………

 

Za UPŘÍMNOST,

pravdivost, poctivost úmyslů a také činů. Za snahu vystoupit z iluzorního stínu.

Za DŮVĚRU

a odvahu spolehnout, nechat se vést a v důvěře společně osudu břímě nést.

Za POCHOPENÍ A UVĚDOMĚNÍ,

že na všem záleží. Na každé nuanci a každé vteřině, která nám náleží.

Za TRPĚLIVOST A POROZUMĚNÍ

kdykoliv s každým a s každou. Ať snáze ztracenou víru a naději najdou.

Za KRÁSU DOPROVÁZENÍ,

ač srdce se svírá, za odchod důstojný, když kruh se uzavírá.