ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Běh se řídí vybranými ustanoveními pravidel IAAF/Českého atletického svazu.

Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pravidla a pokyny pořadatele.

Dodržování pravidel bude kontrolováno rozhodčími po celou dobu závodu.

Vyhlášeny budou všechny kategorie, oceněny však budou pouze první tři muži a první tři ženy na daných tratích.

 

REGISTRACE

Registrací na závod účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů a s pravidly závodu. K ochraně osobních údajů vizte níže.

Registrace je možná prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách nejpozději 2 dny před závodem. 

Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání startovného na sbírkový účet pořadatele (530530359 / 2010) v plné výši, případně platba hotově v místě určeném pořadatelem.

Startovné se v případě neúčasti nevrací, avšak je převoditelné nahlášením na e-mail: darci@hospic-cercany.cz. Potvrzení o daru za registrační poplatek pro daňové účely obdržíte automaticky v lednu 2024, zkontrolujte si z tohoto důvodu správnost Vámi zadané e-mailové adresy.

 

OMEZENÍ ZÁVODNÍKŮ

Závod je otevřen pro veřejnost a může se ho zúčastnit kdokoliv s přihlédnutím ke svým schopnostem a zdravotnímu stavu – viz text níže.

 

ZDRAVOTNÍ STAV

Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí, je si vědom svého zdravotního stavu, který mu musí umožňovat bezpečně uběhnout plánovanou vzdálenost.

 

PREZENTACE

Každý závodník je povinen dostavit se k prezentaci v den konání závodu v době k tomu určené. U prezentace si závodník vyzvedne startovní číslo, na jeho zadní straně je nalepen čip (u měřených tratí).

 

STARTOVNÍ ČÍSLO A ČASOMÍRA

Startovní číslo umístěte na přední stranu dresu, nejlépe na hrudník. Startovní číslo nepřehýbejte!

Čas je měřen pomocí čipu, který je připevněn na startovním čísle.

Pokud odstoupíte z jakýchkoliv důvodů nebo ztratíte startovní číslo, nahlaste bezodkladně své startovní číslo časoměřičům a rozhodčím.

 

START A CÍL

Prostor shromaždiště před startem a cíle je u nafukovací brány v ulici Plzákova nad Hospicem Dobrého Pastýře.

 

ZÁZEMÍ

Zázemí se nachází v prostorách Centra Péče Čerčany. Nacházejí se zde toalety a šatny. Mobilní toalety a občerstvení bude umístěno v exteriéru před budovou Hospice Dobrého Pastýře. Parkování vozidel bude značeno informačními tabulemi při vjezdu do obce.

 

TRASA ZÁVODU

Závod se běží v několika vzdálenostech, které si závodník musí zvolit při registraci.

Trať vede obcí i terénem.

Mapa tratě je uvedena vždy u konkrétního závodu.

 

OBČERSTVOVACÍ STANICE

Na trati hlavního závodu a nordic walking je jedna občerstvovací stanice, u kostela Svatého Klementa na Hradišti. Odpad prosím odhazujte hned za občerstvovací stanicí do připravených pytlů, neodhazujte je na traťi, abyste neohrozili ostatní běžce např. slupkami od banánů.

 

OBLEČENÍ

Oblečte se vždy podle počasí. V chladném a deštivém dni můžete prochladnout. Vždy si chraňte ruce a hlavu. Čepice nebo čelenka a rukavice pomohou. V případě teplého počasí si oblékněte volné oblečení. Do startu zůstaňte v teplém oblečení. Běžte v botách, které máte vyzkoušené. Nezůstávejte ve vlhkém oblečení, pokud jste mokří, vždy se rychle převlékněte a přesuňte do tepla. Mějte s sebou dostatek oblečení pro převlečení.

 

ZDRAVOTNÍ INFORMACE

Na rubovou stranu svého startovního čísla napište případné léky, na které jste alergičtí, a uveďte případně jméno a telefon kontaktní osoby, kterou máme kontaktovat v případě zranění nebo zdravotních komplikací.

V prostoru startu a cíle bude přítomen zdravotník pro ošetření drobných zranění a poskytnutí první pomoci.

Pokud jste po nemoci nebo se necítíte dobře, závodu se raději neúčastněte. Nehazardujte s vlastním zdravím. Zdravotní potíže vás vždy doženou, jsou obvykle rychlejší než vaše běžecké tempo.

 

RADY PRO ZÁVOD

Udržujte stálé průměrné tempo. Klíčem k úspěchu je udržet stálé tempo. Mnozí závodníci dělají chybu, že v začátku závodu přecení své síly. Určete si svou ideální rychlost a tu udržujte po celý závod.

 

PITNÝ REŽIM

Poslední dny před závodem myslete na pitný režim a vědomě se snažte doplňovat tekutiny.

 

VÝSLEDKY

Po doběhnutí a zpracování údajů z časomíry výsledky budou v co nejkratším čase uveřejněny na internetu a také v tištěné podobě vyvěšeny na výsledkové tabuli. Pokud najdete ve výsledcích chybu, kontaktujte nás neprodleně na tel. č. 720 158 178.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrací účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v přihlášce pořadateli, tj. organizaci TŘI, z.ú., Sokolská 584, 257 22 Čerčany, IČ: 18623433.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastnic a účastníků při organizaci závodu (prezence, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jeho výsledků a informování o dalších ročnících závodu, případně i jiných aktivitách pořadatele. Pořadatel bude ke zpracování osobních údajů využívat zpracovatele: Ing. Petr Gallus, K Hoře 1584, Moravské Budějovice 676 02, Kraj Vysočina.

Registrací bere účastník na vědomí, že má právo souhlas se zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu pořadateli. Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.

Veškeré obrazové záznamy podobizny účastníků pořízené v souvislosti se závodem mohou být použity k propagaci závodu nebo pořadatele bez jakéhokoli nároku účastníků na jakoukoli odměnu. V případě žádosti o stažení materiálu s podobiznou se prosím obraťte na pořadatele e-mailem na komunikace@hospic-cercany.cz.

 

OSTATNÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

Pořadatel není odpovědný za jakoukoli újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.

Respektujte pokyny organizátorů závodu, závoďte dle pravidel fair play. Děkujeme a hodně štěstí!